հայ / eng
header images

CUBE
INVEST

 

- 25.01.2017թ.-ի Ընկերության հիմնադիր ժողովի որոշմամբ ստեղծվել է "Կուբ Ինվեսթ" փակ բաժնետիրական ընկերությունը:

- 03.02.2017թ.-ին Ընկերությունը ստացել է պետական գրանցում Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկում և ստացել է թիվ 13 գրանցման վկայականը:

- 03.02.2017թ.-ին Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից ստացել է “իր անունից և իր հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարման” թիվ 0013 Լիցենզիան

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ԿՈՒԲ ԻՆՎԵՍԹ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն
Հասցե - ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Արամի 64, տարածք 143
Հեռ. - +374 11 800 810
Էլ.փոստ - info@cubeinvest.am